Property Details

Space For Rent – OBR 01

  • IMG_0162
  • IMG_0163
  • IMG_0164
  • IMG_0165
  • IMG_0161 copy

Property ID : OBR 01

For Rent Agreement Basis - Commercial

राम बजारकाे Main Road मा एक तले घरकाे साथमा ११ अाना जग्गा बहालमा

राम बजारकाे Main Road मा एक तले घरकाे साथमा ११ अाना जग्गा बहालमा  चलाउनकाे लागी तुरून्त उपलब्ध छ ।

Hardware पसल, Montessori इत्यादी किसीमका संस्थाहरूका लागी अति उपयुक्त स्थान ।

Contact: 9803530949

Date Published: 11th March,2018

  • Property Listing ID  OBR01
  • Property Facing Towards  South
  • Property Area  0-11-0-0
Property Map

Similar Properties